Ngày 19/4/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng phối hợp với Vườn ươm doanh nghiệp, Thành đoàn và các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo" cho 200 đoàn viên, thanh niên và 200 phụ nữ của Quận Hải Châu.

Đoàn viên, thanh niên tham gia tập huấn về kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho đoàn viên, thanh niên và hội phụ nữ Quận Hải Châu kiến thức và kỹ năng nền tảng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Từ đó, học viên có thể vận dụng những kiến thức đã học vào việc xây dựng và phát triển dự án khởi nghiệp/tổ chức một doanh nghiệp khởi nghiệp phù hợp với mục tiêu của từng cá nhân và đặc tính của các dự án khởi nghiệp tại Đà Nẵng đồng thời tham gia tuyên truyền, hỗ trợ các đối tượng khác.

Theo đó, nội dung tập huấn cho thanh niên, sinh viên bao gồm các nội dung: Tổng quan về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Các kỹ năng cần thiết cho khởi nghiệp; Xây dựng mô hình kinh doanh.

Đối với Phụ nữ được trang bị kiến thức về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạọ; Phụ nữ trong thời đại công nghiệp 4.0, Những cơ hội và thách thức; Kỹ năng lãnh đạo ...

Được biết, lớp tập huấn khởi nghiệp này nhằm triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong thời gian qua, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố diễn ra sôi động. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã có bước tiến vượt bậc. Các hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho doanh nghiệp; tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn trao đổi về đổi mới công nghệ, khởi nghiệp cho doanh nghiệp, học sinh, sinh viên,... đã tạo điều kiện không những cho hệ sinh thái khởi nghiệp của Đà Nẵng mà còn mở ra nhiều cơ hội kết nối, kêu gọi đầu tư và hợp tác với đối tác trong và ngoài nước.