- Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 368/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về Kết luận thanh tra việc đầu tư các dự án nhiên liệu sinh học và dự án Nhà máy sản xuất Xơ sợi Đình Vũ.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với kết luận và kiến nghị nêu trong Kết luận thanh tra số 2634/KL-TTCP ngày 3/10/2016 và Kết luận thanh tra số 2632/KL-TTCP ngày 3/11/2016 của Thanh tra Chính phủ.

 

{keywords}

Kết luận thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong các dự án ethanol, dự án xơ sợi Đình Vũ – Hải Phòng vốn 7.000 tỷ.

Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ khi công bố chính thức Kết luận thanh tra và tiến hành xử lý sau thanh tra: Phân tích, đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến hậu quả thiệt hại và thua lỗ của từng dự án; xác định rõ phạm vi trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong từng dự án và theo từng giai đoạn, từ giai đoạn đầu tư xây dựng nhà máy đến giai đoạn đưa nhà máy vào hoạt động.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương tổ chức đánh giá hiệu quả của từng dự án, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án phát triển nhiên liệu sinh học trong thời gian tới phù hợp với cơ chế thị trường, đảm bảo hiệu quả kinh tế và yêu cầu bảo vệ môi trường.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) kiểm tra, làm rõ thực trạng hoạt động của từng dự án, khẩn trương xây dựng phương án tháo gỡ khó khăn, giải quyết những tồn tại và đề xuất biện pháp giải quyết lên Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ, ngành có liên quan phối hợp thực hiện nghiêm túc những nội dung kiến nghị nêu trong Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã có các kết luận thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong các dự án ethanol, dự án xơ sợi Đình Vũ – Hải Phòng vốn 7.000 tỷ.

Dự kiến, vào thứ 6 này, Chính phủ sẽ tiếp tục họp bàn về việc rút vốn nhà nước khỏi dự án gang thép Thái Nguyên 8.000 tỷ – một dự án dính nhiều tai tiếng về đầu tư dở dang.

Lương Bằng