Tối 24/8, Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình đã thông tin về việc Đại đức Thích Trúc Thái Minh, Trụ trì Chùa Ba Vàng vừa tham gia Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình và giữ chức Phó Trưởng Ban nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, ngày 18/10/2021, Đại đức Thích Trúc Thái Minh được Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thông báo thuyên chuyển về hoạt động tôn giáo tại tỉnh Quảng Bình.

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau đó cũng có hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngày 22/3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh gửi hồ sơ đăng ký nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ nói trên với 39 thành viên. Trong đó có đại đức Thích Trúc Thái Minh, Trụ trì Chùa Ba Vàng.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh

Xem xét lý lịch tư pháp của các thành viên này, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình ghi nhận không có trường hợp nào có tiền án, tiền sự nên đã thông tin lại cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh để tổ chức đại hội theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Trong 2 ngày (16 và 17/4), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức đại hội bầu ra Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 với 38 thành viên.

Tiếp đó, ngày 11/5, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có quyết định về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình với 38 thành viên. Trong đó, đại đức Thích Trúc Thái Minh được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Phật giáo quốc tế tỉnh Quảng Bình.

Về việc này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình đã cho biết, việc thuyên chuyển, bầu cử, suy cử, bổ nhiệm và chuẩn y nhân sự tham gia Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh là công việc nội bộ của Giáo hội, do Giáo hội lựa chọn và thực hiện.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình và Ban Tôn giáo tỉnh này không thực hiện việc thuyên chuyển, phê chuẩn, bổ nhiệm như một số thông tin lan truyền.

Như VietNamNet đã thông tin, tháng 7/2019, trong thời gian làm trụ trì chùa Ba Vàng, đại đức Thích Trúc Thái Minh từng bị Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra nghị quyết bãi nhiệm tất cả chức vụ trong giáo hội, bao gồm: Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban thông tin truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Na, Phó ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu, Ủy viên thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh...