image 1.png

Căn cứ vào các quy định về tuyển dụng viên chức của Nhà nước và của Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học thông báo tiêu chuẩn tuyển dụng đợt 1 năm 2024. 

Về điều kiện đăng ký dự tuyển, ứng viên không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: có quốc tịch Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm, đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ và đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện công tác tuyển dụng đợt 1 năm 2024 với tổng số 75 chỉ tiêu tại các đơn vị trong Đại học cụ thể như sau: 

image 2.jpg
image 3.jpg
 Các chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể của Đại học Bách khoa Hà Nội đợt 1 năm 2024

Xét tuyển viên chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội được thực hiện theo 2 vòng:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Đối với yêu cầu về năng lực tiếng Anh: Minh chứng bằng văn bằng, chứng chỉ (còn thời hạn 02 năm tính từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ) theo yêu cầu của vị trí việc làm hoặc tương đương (Danh mục quy đổi tương đương các chứng chỉ tiếng Anh xem (https://s.net.vn/E8mr) hoặc nếu học ở nước ngoài thì minh chứng bằng luận văn, luận án viết bằng tiếng Anh. 

Nếu tại thời điểm đăng ký không có minh chứng hoặc minh chứng không phù hợp, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ bố trí để kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh theo chương trình tiếng Anh VSTEP tại Trung tâm Khảo thí ngoại ngữ và Trao đổi văn hóa - Đại học Bách khoa Hà Nội. 

Vòng 2: Thi vấn đáp/thực hành để đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ và hiểu biết chung theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian tuyển dụng tháng 2/2024 - 12/2024: cho đến khi hết chỉ tiêu.

Thời gian thực hiện dự kiến cho đợt 1: 

hbachkhoa tuyendung.jpg

Hồ sơ tuyển dụng:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Ban hành kèm theo Nghị định 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020) - Mẫu TCCB.QT08.BM10;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền - Mẫu TCCB.QT08.BM11;

- Bản kê khai thành tích nghiên cứu khoa học (nếu có) - Mẫu TCCB.QT08.BM12

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;

- Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ liên quan (bản sao có công chứng). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 được cấp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức: tccb.qt08.bm10-phieu-dang-ky-du-tuyen.docx (live.com)

Mẫu sơ yếu lý lịch: tccb.qt08.bm11-so-yeu-ly-lich.doc (live.com)

Mẫu bản kê khai thành tích nghiên cứu khoa học: tccb.qt08.bm12-ban-ke-khai-thanh-tich-nckh.doc (live.com)

Nộp hồ sơ tại Ban Tổ chức - Nhân sự: Phòng 205 nhà C1, ĐHBK Hà Nội, số 1, đường Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Các thông tin liên quan về vị trí tuyển dụng xem trên website: www.tuyendung.hust.edu.vn hoặc Ban Tổ chức - Nhân sự.

Thế Định