Bách khoa  1.jpg

Cụ thể:

Bách khoa  2.jpg
Bách khoa  3.jpg

Về điều kiện đăng ký dự tuyển, ứng viên không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: có quốc tịch Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm, đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ và đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Xét tuyển viên chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội được thực hiện theo 2 vòng:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng yêu cầu thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. 

Đối với yêu cầu về năng lực tiếng Anh: Minh chứng bằng văn bằng, chứng chỉ (còn thời hạn 2 năm tính từ ngày cấp đến ngày hạn nộp hồ sơ) theo yêu cầu của vị trí việc làm hoặc tương đương (Danh mục quy đổi tương đương các chứng chỉ tiếng Anh xem https://s.net.vn/E8mr) hoặc nếu học ở nước ngoài thì mình chứng bằng luận văn, luận án viết bằng tiếng Anh. 

Nếu tại thời điểm đăng ký không có minh chứng hoặc minh chứng không phù hợp, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ bố trí để kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh tại Trung tâm Khảo thí ngoại ngữ và Trao đổi văn hóa - Đại học Bách khoa Hà Nội. 

Vòng 2: Thi vấn đáp/thực hành để đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ và hiểu biết chung theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian tuyển dụng từ 2/2024 - 12/2024: cho đến khi hết chỉ tiêu

Thời gian thực hiện dự kiến cho đợt 2:

Bách khoa  4.jpg

Hồ sơ tuyển dụng được nộp sau khi có kết quả xét tuyển bao gồm:

Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Ban hành kèm theo Nghị định 85/NĐ-CP ngày 7/12/2023) - Mẫu TCCB.QT08.BM10

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền - Mẫu TCCB.QT08.BM11

Bản kê khai thành tích nghiên cứu khoa học (nếu có) - Mẫu TCCB.QT08.BM12

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định

Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ liên quan (bản sao có công chứng). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận

Bản sao Giấy khai sinh

Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 được cấp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Ghi chú:

- Nộp hồ sơ (bản cứng) sau khi có kết quả xét tuyển tại Ban Tổ chức - Nhân sự

Phòng 205 nhà C1, ĐHBK Hà Nội, số 1, đường Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Các thông tin liên quan về vị trí tuyển dụng xem trên website: https://tuyendung.hust.edu.vn/#thuong-nien  

Hoặc tại Ban Tổ chức - Nhân sự

- Đối với ứng viên đang ở nước ngoài: Lịch phỏng vấn và kiểm tra năng lực chuyên môn sẽ trao đổi trực tiếp với Ban Tổ chức - Nhân sự để có kế hoạch thực hiện.

Thế Định