Chuẩn bị tốt, chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần

Theo ông Trần Huy Tuấn, Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy Yên Bái đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc toàn diện các nội dung cho công tác chuẩn bị Đại Hội Đảng lần thứ XIX như thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban tuyên truyền phục vụ và bảo vệ đại hội cũng như ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo để chuẩn bị tổ chức Đại hội.

{keywords}
Mộc góc thành phố Yên Bái. Ảnh Phạm Hải

Văn kiện Đại hội được chỉ đạo xây dựng công phu, khoa học hướng tới mục tiêu phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Thể hiện tầm nhìn, khát vọng vươn lên của Đảng bộ tỉnh và Nhân dân tỉnh. Tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan TW, nhân sỹ, trí thức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dan và các đông chí Nguyên lãnh đạo tỉnh. 

Công tác nhân sự cũng được tỉnh thực hiện bài bản, kỹ lưỡng, đảm bảo nguyên tắc, quy định. Và đã tổng kết công tác nhân sự cáp ủy khóa XVIII. Thông qua được phương hướng công tác nhân sự cấp ủy khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025. 

Bên cạnh đó, Ban thường vụ tỉnh cũng chỉ đạo thực hiện tốt nội dung tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ đại hội cũng như việc phát động các phong trào thi đua, các công trình, phần việc chào mừng Đại hội tạo ra được không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi.

Thử nghiệm nhiều điểm mới

Khác với những nhiệm kỳ Đại hội trước, kỳ đại hội này Yên Bái đã mạnh dạn thử nghiệm nhiều điểm mới.

{keywords}
Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái.

Cụ thể, ở các nhiệm kỳ trước Dự thảo chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội thường do cấp ủy khóa mới chuẩn bị vì vậy cũng cần có khoảng thời gian nhất định để chờ ban hành chương trình hành động để triển khai thực hiện. Tuy nhiên lần này không chỉ riêng tại đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở mà đối với cấp tỉnh tới đây thì cấp ủy khóa trước chuẩn bị chương trình hành động là những giải pháp, những biện pháp chủ yếu mang tính khả thi để thực hiện những nhiệm vụ mang tính trọng tâm đột phát của Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tại Đại hội thảo luận chương trình hành động đồng thời thảo luận vào báo cáo chính trị vào dự thảo Nghị quyết nhưng không biểu quyết thông qua chương trình hành động mà giao cho cấp ủy khóa mới tiếp thu ý kiến của đại hội, hoàn thiện ban hành để tổ chức triển khai thực hiện.

“Đây là sự đổi mới mang tính tích cực, có ý nghĩa thiết thực trong việc phát huy trí tuệ tập thể, được cán bộ đảng viên và nhân dân đánh giá cao. Việc làm này rút ngắn được thời gian ban hành chương trình hành động và sớm triển khai nghị quyết giúp cho các chủ trương Nghị quyết đề ra tại Đại hội sớm được cụ thể hóa và đi vào thực tiễn trong cuộc sống. Đồng thời cũng thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đã đề ra”, ông Trần Huy Tuấn đánh giá.

Trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, tận dụng tối đa tiềm năng lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững, Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ mở ra chặng đường mới, khát vọng mới đưa tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Thúy Nga