- Tại hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức Xây dựng Đảng hôm nay, Trưởng Ban Tổ chức TƯ nói: “Nhân dân bức xúc, oán thán nhiều về chi tiêu cho bộ máy công chức thì nhiều mà hoạt động còn kém hiệu lực, hiệu quả”.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính chỉ ra 2 yếu kém, tồn tại. 

Đó là, bộ máy cồng kềnh, chồng chéo, nhiều tầng nấc và hoạt động còn kém hiệu lực, hiệu quả. Một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, không những chưa được đẩy lùi mà còn có mặt, có nội dung tinh vi, phức tạp hơn.

{keywords}
Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức Xây dựng Đảng hôm nay

“Nhân dân bức xúc, oán thán nhiều về chi tiêu cho bộ máy công chức thì nhiều mà hoạt động còn kém hiệu lực, hiệu quả”, ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, tham nhũng, tiêu cực chưa được ngăn chặn, đẩy lùi cũng là vấn đề nhân dân đang bức xúc hiện nay.

Theo ông Phạm Minh Chính, Đảng đã nhận diện ra điều này, khẳng định những mặt yếu kém rất thẳng thắn, rất trực diện và xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trong có việc tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó, Bộ Chính trị cũng ra Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế gắn với việc cơ cấu lại hệ thống công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Phát biểu khai mạc trước đó, Trưởng Ban Tổ chức TƯ cho rằng, hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng năm qua và phương hướng nhiệm vụ cho năm 2017.

Ông đề nghị các đại biểu đánh giá sâu hơn 5 nội dung. trong đó chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục; phương pháp, phong cách, lề lối làm việc cần điều chỉnh gì để khắc phục những tiêu cực, hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ…

Trưởng Ban Tổ chức TƯ cũng đề nghị các đại biểu hiến kế triển khai xây dựng có hiệu quả 2 đề án lớn. Đó là đề án Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trình Hội nghị TƯ 6. Đề án thứ 2 về Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Nghiên cứu nhất thể hóa bí thư kiêm chủ tịch

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang kiến nghị cần nghiên cứu thực hiện thí điểm việc nhất thể hóa một số chức danh cho phù hợp.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Đỗ Thị Hoàng cho hay, việc thực hiện nhất thể hóa mà tỉnh thực hiện trong thời gian vừa qua phát huy rất nhiều hiệu quả trong việc tinh giản bộ máy, cũng như hiệu quả, hiệu lực trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Bà Hoàng cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục, rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, theo đúng quan điểm một chức năng, một nhiệm vụ trên một địa bàn chỉ một cơ quan thực hiện. Tinh gọn bộ máy để tập trung nguồn lực, sức sáng tạo, tránh “rải mành mành”.

Tuy nhiên, ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước lại tỏ ra băn khoăn với việc nhất thể hóa. Ông đặc biệt lưu ý đến là cơ chế để kiểm soát quyền lực, cũng như việc điều hành giữa Đảng và cơ quan Nhà nước khi nhất thể hóa sẽ như thế nào.

Ông cho rằng, khi hợp nhất thì cũng nên nghiên cứu thí điểm việc nhất thể hóa chức danh bí thư kiểm chủ tịch tỉnh ở một số địa phương.

Hợp nhất cơ quan đảng, chính quyền: Chúng tôi từng tranh luận nảy lửa

Hợp nhất cơ quan đảng, chính quyền: Chúng tôi từng tranh luận nảy lửa

Hợp nhất liệu có 'vừa đá bóng vừa thổi còi', làm mất vai trò của Đảng?

Lương, tiền, bộ máy...vòng luẩn quẩn gỡ được không?

Lương, tiền, bộ máy...vòng luẩn quẩn gỡ được không?

Cải cách lương, nhưng tiền đâu, mà bộ máy lớn thế này thì phải thu nhỏ lại đã, cán bộ, công chức đông thế này thì phải giảm đã, nếu không thì tiền thuế của dân cũng không nuôi nổi…

'Không dân nào đóng thuế nuôi nổi bộ máy này'

'Không dân nào đóng thuế nuôi nổi bộ máy này'

40 ngàn tỷ đồng để cải cách tiền lương theo đúng lộ trình không tìm đâu ra được. Muốn có nguồn tăng lương cho cán bộ cần làm 2 việc: Tinh giản biên chế và tiết kiệm chi tiêu.

Bộ máy phải tiêu ít, làm nhiều

Bộ máy phải tiêu ít, làm nhiều

Khi Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm hôm nay, câu chuyện biên chế lại nổi lên.

Thu Hằng