Trang web nghề nghiệp Glassdoor vừa công bố danh sách 25 nghề nghiệp được đánh giá cao nhất về mức độ cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Những người lao động tham gia đánh giá nghề nghiệp của mình bằng điểm số từ 1 tới 5.

{keywords}

Trong số 25 nghề nghiệp xếp hạng cao nhất, có tới gần một nửa là những công việc liên quan tới công nghệ và kỹ thuật. Với mỗi nghề nghiệp, Glassdoor đặt ra tiêu chí có ít nhất 75 đánh giá từ tối thiểu 75 công ty trong vòng một năm qua.

Dưới đây là 25 nghề nghiệp được bầu chọn là có mức độ cân bằng cuộc sống – công việc tốt nhất:

1. Nhà khoa học dữ liệu

Mức độ cân bằng cuộc sống – công việc: 4,2

Lương trung bình hằng năm: 114.808 USD

2. Quản lý SEO

Mức độ cân bằng cuộc sống – công việc: 4,1

Lương trung bình hằng năm: 45.720 USD

3. Chuyên gia tìm kiếm tài năng

Mức độ cân bằng cuộc sống – công việc: 4,0

Lương trung bình hằng năm: 63.504 USD

4. Quản lý truyền thông xã hội

Mức độ cân bằng cuộc sống – công việc: 4,0

Lương trung bình hằng năm: 40.000 USD

5. Giáo viên dạy thay

Mức độ cân bằng cuộc sống – công việc: 3,9

Lương trung bình hằng năm: 24.380 USD

6. Điều phối viên tuyển dụng

Mức độ cân bằng cuộc sống – công việc: 3,9

Lương trung bình hằng năm: 44.700 USD

7. Thiết kế UX

Mức độ cân bằng cuộc sống – công việc: 3,9

Lương trung bình hằng năm: 91.440 USD

8. Quản lý tiếp thị kỹ thuật số

Mức độ cân bằng cuộc sống – công việc: 3,9

Lương trung bình hằng năm: 70.052 USD

9. Trợ lý tiếp thị

Mức độ cân bằng cuộc sống – công việc: 3,8

Lương trung bình hằng năm: 32.512 USD

10. Phát triển web

Mức độ cân bằng cuộc sống – công việc: 3,8

Lương trung bình hằng năm: 66.040 USD

11. Chuyên gia phân tích rủi ro

{keywords}

Mức độ cân bằng cuộc sống – công việc: 3,8

Lương trung bình hằng năm: 66.088 USD

12. Kỹ sư dân dụng

Mức độ cân bằng cuộc sống – công việc: 3,8

Lương trung bình hằng năm: 65.532 USD

13. Quản lý khách hàng

Mức độ cân bằng cuộc sống – công việc: 3,8

Lương trung bình hằng năm: 71.120 USD

14. Thiết kế hướng dẫn

Mức độ cân bằng cuộc sống – công việc: 3,8

Lương trung bình hằng năm: 66.040 USD

15. Phân tích tiếp thị

Mức độ cân bằng cuộc sống – công việc: 3,8

Lương trung bình hằng năm: 60.000 USD

16. Kỹ sư đảm bảo chất lượng phần mềm

Mức độ cân bằng cuộc sống – công việc: 3,8

Lương trung bình hằng năm: 91.440 USD

17. Thiết kế web

{keywords}

Mức độ cân bằng cuộc sống – công việc: 3,8

Lương trung bình hằng năm: 53.848 USD

18. Kỹ thuật viên nghiên cứu

Mức độ cân bằng cuộc sống – công việc: 3,8

Lương trung bình hằng năm: 36.525 USD

19. Phân tích chương trình

Mức độ cân bằng cuộc sống – công việc: 3,7

Lương trung bình hằng năm: 71.120 USD

20. Phân tích dữ liệu

Mức độ cân bằng cuộc sống – công việc: 3,7

Lương trung bình hằng năm: 58.928 USD

21. Quản lý nội dung

Mức độ cân bằng cuộc sống – công việc: 3,7

Lương trung bình hằng năm: 60.960 USD

22. Kỹ sư giải pháp

Mức độ cân bằng cuộc sống – công việc: 3,7

Lương trung bình hằng năm: 92.456 USD

23. Trợ lý phòng thí nghiệm

Mức độ cân bằng cuộc sống – công việc: 3,7

Lương trung bình hằng năm: 27.550 USD

24. Phát triển phần mềm

Mức độ cân bằng cuộc sống – công việc: 3,7

Lương trung bình hằng năm: 80.000 USD

25. Phát triển giai đoạn đầu

Mức độ cân bằng cuộc sống – công việc: 3,7

Lương trung bình hằng năm: 75.000 USD

  • Nguyễn Thảo (Theo Washington Post)