Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Sau khi có kết quả từ Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức tại Báo VietNamNet năm 2022 đã tiến hành tổ chức họp thông qua kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) đối với thí sinh tham gia kỳ tuyển dụng viên chức.

Hội đồng tuyển dụng đã họp và thống nhất kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1) đối với thí sinh tham gia kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022. Đến nay, Hội đồng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức của Báo VietNamNet để thí sinh được biết.

Đề nghị thí sinh đủ điều kiện theo dõi thông báo cập nhật về kỳ xét tuyển viên chức của Báo VietNamNet thường xuyên trên trang Báo.

Chi tiết Thông báo số 739 về Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức của Báo VietNamNet năm 2022 xem TẠI ĐÂY