Theo dự thảo kế hoạch, tài sản bán đấu giá là 1 lô hàng Dự trữ quốc gia bao gồm: 101.976.121 lít xăng Ron 92 (xăng nền để pha chế xăng E5 -PV) ở nhiệt độ thực tế tại kho bảo quản (số liệu thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021). 

Tài sản bán đấu giá bảo quản ở 12 điểm kho dự trữ quốc gia tại 3 đơn vị: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty dầu Việt Nam - CTCP, Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

{keywords}
12 điểm kho dự trữ quốc gia

Số lượng xăng Ron 92 xuất bán thực tế sẽ được Bộ Công Thương công bố trước thời điểm tổ chức bán đấu giá.

Giá khởi điểm bán đấu giá được quy định cho 1 lít xăng Ron 92 (ở nhiệt độ thực tế tại kho bảo quản xăng dầu). Các chi phí liên quan đến việc bơm rót lên phương tiện vận chuyển của bên mua, chi phí xuất hàng, chi phí vận chuyển và các khoản thuế, phí phải nộp nhà nước theo quy định (thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng...) do bên mua hàng chi trả.

Giá khởi điểm tạm tính để xác định tiền đặt trước căn cứ theo Quyết định số 1641/QĐ-BCT ngày 27/8/2021 của Bộ Tài chính về việc giá bán tối thiểu xăng Ron 92 Dự trữ quốc gia là hơn 1.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức trúng đấu giá sẽ cao hơn nhiều so với mức giá tạm tính này (giá xăng E5 ngày 21/2 là 25.530 đồng/lít).

{keywords}
Khoản tiền đặt trước tạm tính cho các tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá 

Giá khởi điểm bán đấu giá chính thức sẽ do Bộ Công Thương quy định nhưng không thấp hơn giá khởi điểm tạm tính và được thông báo tới các tổ chức có đủ điều kiện và khả năng tài chính tham gia đấu giá trước khi tổ chức bán đấu giá.

Các tổ chức tham gia đấu giá đủ điều kiện tại vòng sơ tuyển sẽ nộp tiền đặt trước theo mức tương đương 10% tổng giá trị tài sản. Số tiền đặt trước tạm tính tại phụ lục 2 kèm theo.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá gửi vào Tài khoản thanh toán riêng cho hoạt động đấu giá xăng Ron 92 dự trữ quốc gia đã nêu của tổ chức đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (trong trường hợp lựa chọn được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp) hoặc Tài khoản của Bộ Công Thương (trong trường hợp không lựa chọn được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp).

Trường hợp khoản tiền đặt trước được gửi vào tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá tài sản mở tại ngân hàng có phát sinh tiền lãi, thì khoản tiền lãi sẽ do các bên thỏa thuận để chuyển thành tiền đặt cọc để thực hiện hợp đồng mua hàng dự trữ quốc gia hoặc trả lại cho người tham gia đấu giá không trúng đấu giá.

Tổ chức đăng ký đấu giá được rút lại tiền đặt trước trong thời hạn trước 01 (một) ngày kể từ ngày diễn ra phiên đấu giá. Quá thời hạn trên, mọi trường hợp rút lại sẽ không được giải quyết.

Thời hạn tổ chức cuộc bán đấu giá trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2022.

Thời hạn thanh toán trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng mua bán xăng Ron 92 dự trữ quốc gia được ký kết. Phương thức thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản của Quỹ dự trữ quốc gia do Tổng cục dự trữ nhà nước quản lý, quy định cụ thể nêu trong Hợp đồng mua bán và Quy chế đấu giá.

Việc đấu giá xăng dầu dự trữ quốc gia được Bộ Công Thương lên kế hoạch trong bối cảnh nhiều nơi thiếu xăng dầu cục bộ.

Lương Bằng

Tăng mạnh gần 1.000 đồng/lít, giá xăng lên mức cao chưa từng có

Tăng mạnh gần 1.000 đồng/lít, giá xăng lên mức cao chưa từng có

Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành ngày 21/2 đã thiết lập 'đỉnh lịch sử' mới cho giá cả mặt hàng này.