Theo đó, Ban Chỉ đạo ngành BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung như: Thông tin đến chủ sử dụng lao động và tiếp nhận danh sách NLĐ đề nghị hưởng hỗ trợ theo Mẫu số 02, Mẫu số 03 (ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg) đối với NLĐ đang tham gia BH thất nghiệp tại các đơn vị theo hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 3 Công văn số 4744/LĐTBXH-VL.

Các đơn vị BHXH cũng cần tiếp nhận hồ sơ của NLĐ đặc thù như thuyền viên, thủy thủ trên tàu quốc tế, phi công, tiếp viên hàng không thường xuyên đi lại, làm việc giữa Việt Nam và nước ngoài thuộc đối tượng theo hướng dẫn tại Khoản 5 Công văn số 4744/LĐTBXH-VL theo Mẫu số 02, Mẫu 03 hoặc Mẫu số 04 (ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg).

Theo đó, ngành BHXH yêu cầu, thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Khoản 1, Khoản 2 nêu trên và NLĐ thuộc đối tượng nhưng chưa nhận được hỗ trợ, chậm nhất đến hết 24h ngày 20/12/2021; khẩn trương giải quyết và chi hỗ trợ đối với NLĐ thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ đã đề nghị hưởng; hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 31/12/2021.

{keywords}
 

Thời gian qua, để triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất các chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động từ Quỹ BHTN, BHXH Việt Nam đã vào cuộc tích cực, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin…. với tinh thần rút ngắn thời gian giải quyết, không phát sinh thủ tục, hồ sơ để NLĐ, người sử dụng lao động nhận được hỗ trợ một cách sớm nhất.

Kết quả, tính đến hết ngày 17/12/2021, toàn ngành đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN cho 12.618.184 lao động. Các gói hỗ trợ đến đúng lúc khó khăn, giúp đơn vị sử dụng lao động có thêm kinh phí duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh, NLĐ có thêm chi phí trang trải cuộc sống.

Thúy Ngà