Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đã phối hợp với các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải xin ý kiến về điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM, tuyến Bến Thành - Tham Lương. Bộ đề nghị UBND TP.HCM bổ sung báo cáo về tình hình thực hiện dự án từ thời điểm khởi công đến nay, số liệu giải ngân để có sơ sở đánh giá tiến độ thực hiện dự án.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cần đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc gia hạn, điều chỉnh thời gian thực hiện đến chi phí đầu tư dự án và hiệu quả đầu tư, đảm bảo đủ chi phí và nguồn lực đầu tư; bổ sung các mốc hoàn thành các công việc cụ thể của dự án, giải pháp hoàn thành các mốc này.

Metro Bến Thành - Suối Tiên cũng chưa hẹn ngày vận hành. 

Bộ KH-ĐT cũng đề nghị UBND TP bổ sung báo cáo cụ thể về việc hủy gói thầu CP3a/b; làm rõ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện và thông tin quá trình giải quyết vướng mắc, đề xuất giải pháp, xây dựng phương án giải quyết trong thời gian tới.

Đáng chú ý, qua rà soát, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy các hiệp định vay của dự án đã hết hạn giải ngân: (i) Hiệp định vay ADB số 2731-VIE ngày 11/3/2011 hết hạn vào ngày 30/6/2017, số 2956-VIE ngày 4/7/2013 hết hạn vào ngày 13/12/2020; (ii) Hiệp định vay KfW ký ngày 1/3/2011 hết hạn vào ngày 30/12/2020, Hiệp định ký ngày 4/6/2011 hết hạn vào ngày 30/12/2020; (iii) Hiệp định vay EIB số 25.946/VN ký ngày 6/12/2010 hết hạn vào ngày 31/8/2020.

Tuy nhiên, UBND TP.HCM chưa báo cáo rõ về nguồn vốn nước ngoài để thực hiện dự án trong thời gian tới, trong khi việc thực hiện và kết thúc dự án phụ thuộc vào khả năng cung cấp nguồn vốn của các nhà tài trợ, nhất là khi Ngân hàng ADB và EIB hủy khoản vay cũ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND giải trình về các nguồn vốn của dự án, phương án huy động vốn nước ngoài, báo cáo rõ về dự kiến ký kết các khoản vay mới/gia hạn khoản vay hiện tại. 

Bên cạnh đó, việc gia hạn thời gian thực hiện dự án sẽ dẫn đến việc gia hạn thời gian giải ngân hiệp định vay đã ký với Ngân hàng KfW. Bộ KH-ĐT muốn UBND TP.HCM bổ sung các tài liệu: ý kiến thống nhất của các nhà tài trợ về việc kéo dài thời gian thực hiện dự án theo đề xuất tại văn bản số 2390/UBND-DA ngày 13/7/2022 của UBND TP.HCM; ý kiến của KfW về việc kéo dài thời hạn giải ngân, bổ sung cam kết bố trí vốn để chi trả cho các chi phí phát sinh đối với việc gia hạn hiệp định vay. 

Dự án tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương có tổng mức đầu tư 47.890 tỷ đồng. Tổng chiều dài tuyến hơn 11km (9,1km ngầm; hơn 1,9km trên cao và chuyển tiếp) với 10 nhà ga (9 ga ngầm, 1 ga trên cao). 

Theo quyết định 4880 năm 2019 của UBND TP.HCM phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành - Tham Lương, thời gian thực hiện dự án từ năm 2010 và đưa vào vận hành khai thác năm 2026. Tuy nhiên, hồi tháng 6/2022, UBND TP.HCM đã kiến nghị lùi thời gian khởi công sang cuối năm 2025, đầu năm 2026.