Đề thi như sau: 

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Sau đây là đáp án (Nguồn: GV Trường THPT Vĩnh Viễn): 

1.     D
2.     C
3.     C
4.     A
5.     B
6.     A
7.     C
8.     A
9.     D
10.  B
11.  C
12.  D
13.  F
14.  F (1914 = 20th Century)
15.  T
16.  T
17.  C
18.  D
19.  A
20.  B
21.  C
22.  D
23.  A
24.  C
25.  Occasionally
26.  Impressive
27.  Nominee
28.  Attention
29.  Conservation
30.  Decorating
31.  Modern patterns have been added to the Ao dai to make it more fashionable.
32.  Nowadays, learning a foreign language is compulsory for students of all ages.
33.  Mai suggested that Linh (should) clear up the garbage before leaving.
34.  It’s been a long time since the last time we use these machines.
35.  No one else in the club can play tennis better than Thu.
36.  They wish they were not travelling on uncomfortable buses.

Trước đó, ngay khi kết thúc môn tiếng Anh nhiều học sinh cho rằng đề tương đối dễ.

Học sinh Pha Lê (Trường THCS Lê Quý Đôn, Quận 3,cho rằng, đề thi Anh văn năm nay vừa sức với học sinh, chỉ cần chăm chỉ là có thể làm được bài.

Lê Huyền

Đáp án môn Tiếng Anh thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2022Học sinh TP.HCM vừa hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ vào lớp 10 THPT. Sau đây là đáp án môn Tiếng Anh thi vào lớp 10 TP.HCM năm 2022.
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại TP.HCM năm 2022 như thế nào?Chiều nay, học sinh thi lớp 10 tại TP.HCM làm bài thi môn Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh) vào lớp 10. Đây là môn thi thứ hai của kỳ thi này.