Cách đây ít ngày, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Thông tin & Truyền thông cùng 4 Bộ liên quan khác về việc chuyển nguyên trạng Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông từ Bộ TT&TT về Tập đoàn Viettel.

{keywords}

Theo đó, VPCP cho biết đã nhận được tờ trình số 3346/TTr-BQP ngày 25-4-2015 của Bộ Quốc phòng, đề nghị chuyển nguyên trạng Học viện về Viettel. Để có đủ cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, VPCP đề nghị 5 Bộ TT&TT, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Nội vụ, Lao động-Thương binh & xã hội có ý kiến về đề nghị này của Bộ Quốc phòng. Thời hạn lấy ý kiến là trước ngày 12/5/2015.

Trong tờ trình gửi VPCP, Bộ Quốc Phòng cho biết Thường vụ Quân ủy đã họp hôm 13/4 và thống nhất trình Thủ tướng xem xét việc điều chuyển học viện về Viettel. Đề xuất này là nhằm "thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc cùng Viettel" cuối tháng 3, về việc lựa chọn trường đại học, học viện, viện nghiên cứu phù hợp để điều chuyển về Viettel, xây dựng trung tâm nghiên cứu công nghệ cao, viễn thông, CNTT và vũ khí quân sự.

Tờ trình cũng nêu rằng, nhu cầu về nguồn lực cho nhiệm vụ nghiên cứu của Viettel đang rất cấp bách. Tập đoàn này có thể giúp các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu nhanh chóng chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Trong trường hợp cụ thể của Học viện, Viettel hứa hẹn sẽ đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo này trở thành Trường đại học hàng đầu trong khu vực. Ngược lại, Học viện có các loại hình, ngành nghề, lĩnh vực nghiên cứu đào tạo phù hợp với nhu cầu của Viettel. Viện nghiên cứu kinh tế và Viện nghiên cứu phát triển công nghệ viễn thông của Học viện sẽ giúp Viettel đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu phục vụ cho sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước....

Do đó, Bộ Quốc phòng đề xuất điều chuyển nguyên trạng Học viện về Viettel, từ nhiệm vụ, lĩnh vực, ngành nghề hoạt động cho tới trụ sở, tài sản, đất đai, các nguồn vốn, tổ chức bộ máy, các quyền và nghĩa vụ pháp lý đối với sinh viên, khách hàng, đối tác (nếu có). Thời gian điều chuyển, bàn giao đề xuất là ngay trong quý II/2015.

Tuy nhiên, ngày 5/5 vừa qua, phía Học viện đã có công văn gửi lên Bộ TT&TT, kiến nghị được tiếp tục là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ mà không chuyển về Viettel như đề xuất của Bộ Quốc phòng. Theo quan điểm của Học viện, mô hình này sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho sự ổn định, phát triển của Học viện nói riêng và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển nguồn nhân lực ngành thông tin - truyền thông, cho các doanh nghiệp thông tin - truyền thông và cho xã hội. "Đây cũng là tâm nguyện và quyền lợi chính đáng của tập thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, học viên và sinh viên của Học viện", công văn khẳng định.

Học viện Công nghệ BC-VT là một học viện lớn, có bề dày trên 60 năm nghiên cứu, đào tạo và phát triển, có uy tín trong nước và quốc tế. Trước đây, Học viện trực thuộc Tập đoàn VNPT, tuy nhiên, do thực hiện đề án Tái cơ cấu của Chính phủ, từ ngày 1/7/2014, VNPT đã bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước về Bộ TT&TT, tách Học viện ra khỏi doanh nghiệp. Hiện tại, Học viện đang hoạt động dưới mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ TT&TT nhưng tự chủ về tài chính, không cần tới ngân sách Nhà nước.

T.C