Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chiều nay (11/10) đã có cuộc gặp 80 đại biểu đại diện cho 450 đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, đoàn viên thanh niên toàn quân đã tích cực hưởng ứng, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, quân đội và Trung ương Đoàn phát động.

Trong 5 năm qua, tuổi trẻ quân đội đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017-2022) đề ra, nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc và vượt chỉ tiêu.

Với khẩu hiệu “Bản lĩnh, khát vọng, xung kích, sáng tạo”, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Đại hội đánh dấu bước phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh niên quân đội, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, cùng với tuổi trẻ cả nước xung kích, sáng tạo thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tại cuộc gặp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân uỷ Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các đại biểu thanh niên Quân đội về dự đại hội.

Tổng Bí thư vui mừng được biết những kết quả đạt được của thanh niên Quân đội, khẳng định vai trò nòng cốt dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cũng luôn một lòng một dạ trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, đất nước ta cũng phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những vấn đề an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh…, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với cách mạng nước ta; những vấn đề trên, đặt ra yêu cầu đối với thanh niên Quân đội là rất lớn.

Để công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn nữa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, nhiệm vụ của Quân đội để xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên. 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, qua đó xây dựng hình mẫu thanh niên Quân đội “Khát vọng đẹp - Trách nhiệm cao: Học tập tốt - Hành động giỏi; Đoàn kết tốt - Kỷ luật nghiêm” thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất của thanh niên Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhận Huy hiệu Bác Hồ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị Quân đội, đồng thời rèn luyện cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong thực tiễn.

Đẩy mạnh phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Thanh niên Quân đội phải tích cực, chủ động trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ vào lĩnh vực quân sự, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật; nghiên cứu đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất kinh doanh...

Thanh niên Quân đội phải luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Quân đội, nhất là ở những nơi khó khăn, gian khổ theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động, góp phần xây dựng Đảng trước một bước. Chủ động phòng ngừa, loại trừ những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", các tác động tiêu cực, nhất là những tệ nạn xã hội và luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đang hằng ngày, hằng giờ tác động vào thanh niên.

Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị chiều nay

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động với tổ chức đoàn địa phương trên các địa bàn đóng quân, làm tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết máu thịt "quân dân" và củng cố "Thế trận lòng dân". Tích cực tham gia công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần thúc đẩy các mối quan hệ, hợp tác quốc phòng song phương với các nước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Tiếp tục ưu tiên quan hệ, hợp tác với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước ASEAN và các nước bạn bè truyền thống.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần tăng cường quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác thanh niên; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X chiều nay cũng đã diễn ra phiên trù bị, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, các đại biểu sôi nổi thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Sáng cùng ngày, 450 đại biểu quân đội dự báo công, dâng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

>> XEM TOÀN VĂN PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ