thanh niên quân đội

Cập nhập tin tức thanh niên quân đội

Bộ trưởng Quốc phòng: Tập trung xây dựng hình mẫu thanh niên quân đội

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam sáng 12/10 tổ chức khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đem trí tuệ, tài năng, sức trẻ, xung kích thực hiện khát vọng phát triển đất nước

Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X, sáng 12/10, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng.