Cụ thể năm 2021, tổng chỉ tiêu của Trường ĐH Kinh tế quốc dân là 6.000, tăng 200 chỉ tiêu so với năm 2020.

Năm nay, trường có 3 phương thức tuyển sinh:

{keywords}
ĐH Kinh tế quốc dân công bố phương án tuyển sinh ĐH năm 2021

Trường sẽ xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT và sẽ có thông báo chi tiết theo từng đối tượng tuyển thẳng.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dự kiến là 18 điểm gồm điểm ưu tiên.

Điểm trúng tuyển xác định theo mã ngành/chương trình, không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển.

Nhà trường sẽ xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Trường không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển, ngoài quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Ngoài ra, Trường ĐH Kinh tế quốc dân cũng xét tuyển kết hợp với 5 nhóm đối tượng theo Đề án tuyển sinh của trường. 5 nhóm đối tượng có thể được xét tuyển kết hợp vào ĐH Kinh tế quốc dân, xem chi tiết TẠI ĐÂY

Thanh Hùng

Đề xuất 3 điểm mới trong xét tuyển đại học năm 2021

Đề xuất 3 điểm mới trong xét tuyển đại học năm 2021

Theo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non, sẽ có một vài thay đổi đáng chú ý trong mùa tuyển sinh năm 2021.