Địch Lê Nhiệt Ba

tin tức về Địch Lê Nhiệt Ba mới nhất

Địch Lệ Nhiệt Ba, Hoắc Kiến Hoa rơi vào cảnh 'thất nghiệp'icon
Thế giới sao12/03/20200

Địch Lệ Nhiệt Ba, Hoắc Kiến Hoa rơi vào cảnh 'thất nghiệp'

 - Địch Lệ Nhiệt Ba tiết lộ đã từng có lúc 8 tháng không nhận được lời mời giam gia bất kỳ phim hay chương trình gì.