Dưới đây là danh sách điểm chuẩn có điều kiện của một số trường. Thí sinh chỉ thực sự trúng tuyển khi tốt nghiệp THPT:

Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, xét học bạ tổ hợp 3 môn học kỳ 1 hoặc tổ hợp 3 môn cả năm lớp 12. Theo đó, điểm chuẩn học bạ vào tất cả các ngành đào tạo của trường là 15 điểm. Điểm chuẩn theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM đợt 1 ở các ngành đào tạo là 500 điểm.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng xét học bạ tổng điểm 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ 2 lớp 12); Tổng điểm trung bình 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của cả năm lớp 12; Tổng điểm trung bình của cả 3 năm lớp 10, 11, 12. Mức điểm chuẩn như sau:

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, điểm chuẩn học bạ cho 34 ngành đào tạo, đối với cả hai phương thức xét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12); xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12 có mức điểm chuẩn là 18 ở tất cả các ngành.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, điểm chuẩn học bạ cho 59 ngành đào tạo cho phương thức xét tổng điểm trung bình 3 học kỳ (học kỳ 1 lớp 12 và học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11) và xét tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12 từ 18 - 24 điểm. Mức điểm chuẩn này đã bao gồm điểm ưu tiên.

Riêng ngành Thanh nhạc, đối với phương thức xét học bạ 3 học kỳ, thí sinh cần có tổng điểm thi 2 môn năng khiếu âm nhạc (gồm năng khiếu âm nhạc 1 và năng khiếu âm nhạc 2 theo thang điểm 10 mỗi môn) đạt từ 10 điểm trở lên.

Thí sinh có thể tham dự các kỳ thi năng khiếu do trường tổ chức hoặc lấy kết quả thi từ trường đại học khác để tham gia xét tuyển.

Trường ĐH Gia Định, điểm chuẩn học bạ theo phương thức tổng điểm trung bình học kỳ 1 lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 2 lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 từ 16,5 điểm - tức trung bình mỗi học kỳ là 5,5 điểm. Điểm chuẩn đối với chương trình tài năng là 18, tức mỗi học kỳ trung bình 6 điểm.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành điểm chuẩn học bạ được được tính theo các cách: Tổng điểm trung bình 1 học kỳ lớp 10 + 1 học kỳ lớp 11 + 1 học kỳ lớp 12. Tổng điểm trung bình các 3 môn xét tuyển lớp 12 và điểm trung bình môn cả năm lớp 12 như sau: