Về học phí của 14 ngành đào tạo, ngành Răng-Hàm-Mặt cao nhất 7,7 triệu/tháng, thứ hai là ngành Y khoa 7,48 triệu/tháng, cụ thể như sau:

Theo lộ trình dự kiến tăng học phí tối đa 10% cho từng năm.

Về phương án tuyến sinh:  Tổ hợp xét tuyển, Ngành Dược học, Y học dự phòng, Dinh dưỡng, Y tế công cộng, Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng gồm 2 tổ hợp:  B00: Toán, Hóa học, Sinh học;  A00: Toán, Vật lí, Hóa học

Cả hai tổ hợp được xét tuyển chung với nhau, không quy định điểm chênh lệch giữa các tổ hợp. Chỉ tiêu xét tuyển tối đa năm 2023 cho tổ hợp A00 của các ngành là 25% tổng chỉ tiêu ngành (trừ ngành Dược học).

Các ngành còn lại Y khoa, Y học cổ truyền và Răng - Hàm - Mặt xét tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học.

Nhà trường xét tuyển theo 4 phương thức như sau:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Các thí sinh có tổng điểm thi của 3 bài thi/môn thi Toán, Hóa học, Sinh học hoặc Toán, Vật lí, Hóa học và điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Y Dược TP.HCM quy định.

Chỉ tiêu được xác định của từng ngành, sau khi trừ số học sinh được xét theo phương thức khác (bao gồm số học sinh được xét tuyển thẳng và số học sinh dự bị đại học của các trường Dự bị đại học phân bổ về trường), số thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển cả hai phương thức 1 và 2. Nhà trường chỉ xét tuyển những thí sinh đã nộp bản sao chứng thực chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và đạt yêu cầu sơ tuyển theo quy định của Trường ĐH Y Dược TP.HCM.

Các thí sinh có tổng điểm thi của 3 bài thi/môn thi Toán, Hóa học, Sinh học hoặc Toán, Vật lí, Hóa học và điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Y Dược TP.HCM quy định.

Thí sinh nộp bản sao chứng thực chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại Phòng Đào tạo Đại học – số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. HCM) (trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh, ưu tiên qua đường bưu điện) từ ngày 3/7 đến trước 17h ngày 21/7. Thí sinh phải gửi sớm và đảm bảo trường nhận được trước 17hngày 21/7 và sẽ không giải quyết đối với hồ sơ đến sau 17h.

Theo đó, thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn từ ngày 3/7 đến ngày 21/7.

Thí sinh đạt IELTS Academic 6.0 trở lên đăng ký xét tuyển vào các ngành:  Y khoa; Y học dự phòng; Y học cổ truyền; Răng – Hàm – Mặt; Dược học.

Thí sinh đạt IELTS Academic 5.0 trở lên đăng ký xét tuyển vào các ngành: Dinh dưỡng; Y tế công cộng;  Kỹ thuật phục hình răng;  Điều dưỡng;  Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức; Hộ sinh; Kỹ thuật xét nghiệm y học; Kỹ thuật hình ảnh y học; Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Đơn vị cấp chứng chỉ IELTS là: British Council (BC);  nternational Development Program (IDP)

Nhà trường dự kiến xem xét sử dụng kết quả thi SAT (Scholastic Aptitude Test) vào kỳ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2024. Nhà trường sẽ kiểm tra chứng chỉ tiếng Anh quốc tế bản gốc khi thí sinh nhập học, nếu thí sinh không đảm bảo điều kiện như quy định sẽ bị loại ra khỏi danh sách trúng tuyển. Chỉ tiêu cho phương thức này là 35% của từng  ngành. 

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của tổ hợp xét tuyển B00 hoặc A00 cộng với điểm ưu tiên theo quy định. Điểm xét tuyển = tổng điểm các bài thi/môn thi (a) + điểm ưu tiên (b)
(a) = điểm bài thi Toán + điểm môn thi Sinh học + điểm môn thi Hóa học hoặc: (a) điểm bài thi Toán + điểm môn thi Vật lí + điểm môn thi Hóa học (b) Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên theo quy định.

Mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực 1 (KV1) là 0,75 điểm, khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) là 0,5 điểm, khu vực 2 (KV2) là 0,25 điểm, khu vực 3 (KV3) không được tính điểm ưu tiên; Mức điểm ưu tiên áp dụng cho nhóm đối tượng UT1 (gồm các đối tượng 01 đến 04) là 2,0 điểm và cho nhóm đối tượng UT2 (gồm các đối tượng 05 đến 07) là 1,0 điểm;

Thí sinh thuộc nhiều diện đối tượng chính sách chỉ được tính một mức điểm ưu tiên cao nhất.

Các mức điểm ưu tiên tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số). Điểm trúng tuyển là điểm xét tuyển thấp nhất mà thí sinh được xét trúng tuyển cho ngành đào tạo phù hợp với số lượng chỉ tiêu đã công bố, nhưng không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.  

Điểm trúng tuyển của các thí sinh ở phương thức 2 không được thấp hơn điểm trúng tuyển ở phương thức 1 trong cùng 1 ngành là 2 điểm. Trong trường hợp phương thức 2, phương thức 3 và phương thức 4 không tuyển đủ chỉ tiêu thì chỉ tiêu còn lại của phương thức 2, phương thức 3 và phương thức 4 sẽ được cộng dồn vào chỉ tiêu của phương thức 1.

Hội đồng tuyển sinh sẽ lập danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển của từng ngành theo thứ tự giảm dần của điểm xét tuyển. Danh sách thí sinh trúng tuyển được chọn theo điểm xét tuyển, tuần tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, trường ưu tiên thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn. Chỉ tiêu xét tuyển tối đa năm 2023 cho tổ hợp A00 của các ngành là 25% tổng chỉ tiêu ngành (trừ ngành Dược học).

Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo Điều 8 Quy chế tuyển sinh đại học năm 2023;

Đối tượng tuyển thẳng vào đại học được xét theo quy định tại Điều 8 Quy chế tuyển sinh đại học năm 2023 của Trường. Cụ thể như: Thí sinh thuộc diện Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào học đại học một trong tất cả các ngành.  

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cử tham gia, thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng, đã tốt nghiệp THPT: 

Môn Sinh học: Giải nhất được tuyển thẳng vào ngành Y khoa hoặc Răng - Hàm -Mặt;  Giải nhất, nhì, ba: được tuyển thẳng vào một trong các ngành Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức, Hộ sinh, Y tế công cộng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hình răng, Dinh dưỡng.

Môn Hóa học:  Giải nhất được tuyển thẳng vào ngành Dược học; Giải nhất, nhì, ba: được tuyển thẳng vào ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Môn Vật lí: Giải nhất được tuyển thẳng vào ngành Dược học.

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cử tham gia, thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng, đã tốt nghiệp THPT có dự án hoặc nội dung đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến:

Lĩnh vực y, sinh học và nội dung đề tài phù hợp với ngành đào tạo: Giải nhất được tuyển thẳng vào ngành Y học cổ truyền, Y học dự phòng; Giải nhất, nhì, ba: được tuyển thẳng vào một trong các ngành Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức, Hộ sinh, Y tế công cộng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hình răng, Dinh dưỡng.

Lĩnh vực hóa học, dược học và nội dung đề tài phù hợp với ngành đào tạo:  Giải nhất, nhì, ba: được tuyển thẳng vào ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học. Việc xác định nội dung đề tài nghiên cứu khoa học liên quan và phù hợp với ngành đào tạo do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng theo đường chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Đại học – số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)trước 17hngày 30/6.

Phương thức 4: Xét dự bị đại học là các học sinh dự bị đại học của Trường Dự bị đại học TP.HCM và Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang.

Các học sinh này thuộc đối tượng và đủ điều kiện tuyển sinh quy định tại Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học ban hành kèm theo Thông tư số 44/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã hoàn thành chương trình dự bị đại học, được trường dự bị đại học phân bổ chỉ tiêu;

Các học sinh dự bị đại học đáp ứng được điều kiện xét tuyển vào Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cụ thể như: Đối tượng xét tuyển là người dân tộc Kinh không vượt quá 5% tổng số chỉ tiêu; Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của thí sinh phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2022 theo Thông báo số 1119/TB-ĐHYD ngày 29/7/2022 của Trường ĐH Y Dược TP.HCM

Chỉ tiêu như sau: