điểm trừ

Cập nhập tin tức điểm trừ

Apple đã gửi tới các các phóng viên/nhà báo hàng đầu thế giới những chiếc iPhone 6 nhằm thực hiện các bài đánh giá chi tiết, trước khi iPhone mới chính thức được mở bán.

Đội quân hùng hậu theo chân “đại gia” Sony đến E3 2015

 Đội quân hùng hậu theo chân “đại gia” Sony đến E3 2015