Diễn biến hòa bình

Cập nhập tin tức Diễn biến hòa bình

Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy TƯ: Dự báo chính xác âm mưu, thủ đoạn mới

Ban Chỉ đạo sẽ đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, nhất là âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch.

Bộ TT&TT tập huấn kiến thức quốc phòng an ninh cho báo chí

Bộ TT&TT tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho lãnh đạo, phóng viên các báo.

“Có những người bán rẻ Tổ quốc vì quyền lợi cá nhân”

"Có những người khi đã có quyền lực dần dần trở nên hư hỏng; thậm chí đến mức có thể phản bội nhân dân, bán rẻ Tổ quốc vì quyền lợi của cá nhân".