Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa theo hình thức BOT.

Cụ thể, Phó thủ tướng giao Bộ KH-ĐT, Hội đồng thẩm định liên ngành và UBND tỉnh Lào Cai báo cáo làm rõ sự thay đổi mục tiêu dự án ban đầu khi quyết định chủ trương năm 2018 do thay đổi quy mô đầu tư.

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, báo cáo về đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Sa Pa. Ảnh: HNM.

Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị trên phải rà soát, báo cáo rõ về tính khả thi của phương án tài chính, thời gian thu phí và các tác động đối với khả năng thu phí của dự án BOT khi dự án có sự điều chỉnh quy mô (không thực hiện giai đoạn 2), để đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh phát sinh các vướng mắc, bất cập có thể xảy ra sau khi đưa dự án vào sử dụng.

Đồng thời cầu rà soát, hoàn thiện lại Dự thảo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đảm bảo nguyên tắc ghi đúng, đầy đủ các nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư số 1215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và quy định của pháp luật.