Trường Giang (Theo It's AumSum Time)

Người ngoài hành tinh có thể đã đến Trái Đất

Người ngoài hành tinh có thể đã đến Trái Đất

Theo các nhà nghiên cứu, người ngoài hành tinh có thể dựa vào sự chuyển động của các ngôi sao để khám phá Trái đất trước khi con người tiến hóa.