điều giáo viên đi tiếp khách

Cập nhập tin tức điều giáo viên đi tiếp khách

Đăng ảnh ăn chơi ở TQ gán cho quan chức Hà Tĩnh

Trang Facebook Nguyễn Liên hôm nay đăng tải một bài viết về chuyện giáo viên được điều đi tiếp khách với lời lẽ gây sốc.

Quan chức câu cá, giáo chức “hầu rượu”

Không ai có thể làm suy yếu uy tín của chính quyền nếu những quan chức, cán bộ, đại diện quyền lực của nhà nước, không tự làm suy yếu chính năng lực, nhưng đặc biệt là phẩm cách của họ.