Đỗ Bá Tỵ

Cập nhập tin tức Đỗ Bá Tỵ

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Trần Đơn, Bế Xuân Trường, Lê Chiêm, Nguyễn Phương Nam nhận quyết định nghỉ hưu.

Quốc hội có hai Phó chủ tịch mới

Các đại biểu QH bầu Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và ông Phùng Quốc Hiển làm Phó chủ tịch QH mới.

Chủ tịch nước thăng hàm Đại tướng cho 2 lãnh đạo quốc phòng

Chủ tịch nước thăng quân hàm Đại tướng cho ông Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN và ông Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng QĐND VN, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.