Đây là một trong những nội dung được đưa ra trong hội thảo khoa học “Đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Hải Phòng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4” vừa được tổ chức. Tiến sĩ Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố nhấn mạnh: Thực hiện đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp là tất yếu, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng trở nên sâu rộng như hiện nay.

Toàn cảnh hội thảo “Đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Hải Phòng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4”

Công nghệ thông tin phát triển ngày càng nhanh, áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, nhu cầu của khách hàng ngày càng đa dạng và thường xuyên thay đổi. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, những đổi mới mang tính đột phá từ những đối thủ cạnh tranh trong ngành có thể tạo ra áp lực lớn hơn nhằm tìm ra con đường mới để phát triển của các doanh nghiệp. Do vậy, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần phải liên tục đổi mới.  

Hội thảo nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp tại Hải Phòng tích cực đổi mới sáng tạo, ứng dụng KH&CN, thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. Theo Cổng TTĐT Thành phố Hải Phòng, thông qua những thông tin được cung cấp, các khuyến nghị của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp Hải Phòng sẽ có những quyết định phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với nền tảng công nghệ số và công nghệ thông minh sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam tối ưu quy trình, phương thức sản xuất, kinh doanh. Cơ hội tiếp cận thị trường hàng hóa, dịch vụ, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ mở ra. Doanh nghiệp có nguồn lực mạnh sẽ đạt được các bước phát triển mang tính đột phá, nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế trên toàn cầu. Tuy nhiên, thách thức đặt ra với các doanh nghiệp là không nhỏ.

Vì vậy, để phát triển, doanh nghiệp Hải Phòng phải tận dụng được thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 khai thác triệt để về Big Data (dữ liệu lớn), iCloud (điện toán đám mây) và IoT (Internet vạn vật). Đồng thời, tích cực đổi mới công nghệ, sáng tạo trong sản xuất, sử dụng các mô hình kinh doanh mới, nhằm tạo nên những sản phẩm có giá trị sử dụng hoàn toàn mới với các tính năng thiết thực và ưu việt nhất, giảm giá thành sản xuất, tăng sản lượng, năng suất, hiệu quả cho sản phẩm.

Các nội dung được thảo luận bao gồm: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế, trong nước và bài học cho doanh nghiệp Hải Phòng; Cải thiện môi trường kinh doanh để thúc đẩy đổi mới sản phẩm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn mới; Đổi mới quản trị nhân lực tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng trước thách thức của cách mạng 4.0; Chuyển đổi số ngành hải quan – giải pháp tạo thuận lợi và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

Hải Phòng luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình đổi mới sáng tạo. Mỗi năm, thành phố đều tổ chức sự kiện Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi nghiệp Hải Phòng. Sau 5 năm tổ chức, Techfest Haiphong 2022 được kỳ vọng sẽ giới thiệu, kết nối các sản phẩm đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp trong và ngoài nước; định hướng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khuyến khích hoạt động phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp.

Theo ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, hoạt động đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp thành phố Hải Phòng đã có những bước chuyển biến rõ rệt, trên địa bàn thành phố đã có nhiều trung tâm nghiên cứu – phát triển, phòng nghiên cứu, phát triển trong doanh nghiệp, quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp đã từng bước hình thành. Hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố đã và đang phát triển mạnh mẽ, đã hỗ trợ hơn 200 dự án, công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Ông đề nghị, trong thời gian tới, Hải Phòng không chỉ cần triển khai tốt, phát triển mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của thành phố, mà phải trở thành trụ cột xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Vùng đồng bằng sông Hồng, kết nối với các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia và quốc tế.