Tại Việt Nam hiện tại, nhằm tuyên truyền hiệu quả hơn cho xã hội về việc rửa tay có thể phòng chống dịch Covid-19, Viện Sức khỏe nghề nghiệp & môi trường (Bộ Y tế) và ca sĩ Min, ca sĩ Erik đã hợp tác cho ra sản phẩm “Ghen Cô Vy” và tạo ra một cơn sốt toàn cầu.

Cùng chung tay chia sẻ thông điệp này, Crescent Mall kêu gọi mọi người bên cạnh theo sát các hướng dẫn phòng chống từ Bộ Y Tế thì hãy tự giác nâng cao ý thức phòng chống bảo vệ cho bản thân và gia đình bằng từ những việc đơn giản nhưng hiệu quả.

Các nhân viên Crescent Mall cũng đặc biệt cùng nhau thực hiện vũ điệu rửa tay “Ghen Cô Vy” nhằm kêu gọi mọi người nâng cao ý thức rửa tay bảo vệ sức khoẻ và thông điệp "Spread the love, not the virus".

Vũ điệu rửa tay ‘Ghen Cô Vy’ ở Crescent Mall:

Doãn Phong