đổi mới kinh tế

Cập nhập tin tức đổi mới kinh tế

Đột phá thể chế cần đột phá về tư duy

 - Đột phá về thể chế là thay đổi nội dung, nội hàm chứ không phải chỉ thay đổi hình thức, trình tự, thủ tục.

20 năm nữa, Việt Nam may mắn bằng Hàn Quốc năm 2000

Mặc dù được World Bank (WB) đánh giá thành công trong quá khứ nhưng theo hầu hết các chuyên gia nền kinh tế Việt Nam vẫn bị bỏ lại quá xa so với thế giới.

Hỗ trợ doanh nghiệp: Không đo được sẽ không làm được

Cái gì đo được thì mới làm được: Công cụ giám sát từng địa phương, bộ ngành trong việc hỗ trợ doanh nghiệp.

Nhà lãnh đạo phải vượt qua điểm yếu chí tử

Thực tiễn đòi hỏi người lãnh trọng trách phải có bản lĩnh, dũng khí vượt qua danh lợi. Đây là “gót chân Asin” của con người, mà lãnh đạo cao mấy thì cũng là con người cả thôi.