đòi nợ hợp pháp

Cập nhập tin tức đòi nợ hợp pháp

Có hợp đồng vay tiền nhưng vẫn khó đòi nợ

Tôi cho bạn mượn tiền 2 lần, làm 2 hợp đồng tương ứng, nay đều đã đến hạn và họ không trả tiền lại tôi.

Hết cách, tôi đành đòi nợ trên facebook

Tôi có cho một người nợ một khoản tiền là 82 triệu đồng. Tôi đòi mãi không được, giờ tôi đăng tin lên facebook để đòi nợ có được không?