đóng dấu mật

Cập nhập tin tức đóng dấu mật

Lạm dụng dấu mật dễ đẩy cán bộ vào vòng lao lý

Chủ nhiệm UB Tư pháp chỉ rõ, do quy định không rõ ràng, một số PV, thậm chí có cán bộ, công chức đã bị quy làm lộ mật.

'Đóng dấu mật sẽ hạn chế cử tri tiếp cận thông tin'

Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, cái gì cần công khai thì phải công khai chứ cứ đóng dấu mật sẽ hạn chế tiếp cận của cử tri.