Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn chỉnh Kiến trúc phát triển Đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai phiên bản 1.0, và đang lấy ý kiến về bản dự thảo.

Theo bản dự thảo, Kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai nhằm mục đích vạch ra các nguyên tắc, các hướng dẫn để tạo lập, giải thích, phân tích và trình bày kiến trúc, giải pháp ICT cho đô thị thông minh.

Kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai cũng đảm bảo tính kết nối liên thông giữa các hệ thống thông tin đã và sẽ được xây dựng trong tỉnh, tránh trùng lặp lãng phí; đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất, dễ hiểu, dễ sử dụng.

{keywords}
Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Đồng Nai đang hoàn chỉnh Kiến trúc phát triển Đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai phiên bản 1.0 (nguồn ảnh: moc.gov.vn).

Bản Kiến trúc ICT này còn nêu hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai; bối cảnh xây dựng Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai; định hướng xây dựng Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai

Khung Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai bao gồm Sơ đồ kết nối trong đô thị thông minh của tỉnh Đồng Nai; Các tiêu chuẩn CNTT áp dụng cho Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai; Lộ trình triển khai xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai.

H.A.H

VNPT sẽ hậu thuẫn Đồng Nai thúc đẩy Chính quyền điện tử, đô thị thông minh

VNPT sẽ hậu thuẫn Đồng Nai thúc đẩy Chính quyền điện tử, đô thị thông minh

Sau 5 năm, Tập đoàn VNPT đã đồng hành với UBND tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh triển khai ứng dụng Viễn thông - CNTT một cách toàn diện và đạt những thành tựu đáng ghi nhận, đặc biệt là về triển khai chính quyền điện tử.