Tăng số lượng trường, lớp, học sinh được học Tin học tự chọn

Để tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức dạy học môn Tin học tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 và chuẩn bị tốt điều kiện đảm bảo thực hiện dạy môn học này theo chương trình mới từ năm sau,  ngay từ cuối tháng 8/2019, Bộ GD-ĐT đã có hướng dẫn cụ thể cho năm học 2019 – 2020.

{keywords}
Trẻ trải nghiệm các hoạt động làm quen với Tin học, STEM trong khoa học. Ảnh: Thanh Hùng

Theo đó, vẫn tiếp tục đẩy mạnh tổ chức dạy học môn Tin học tự chọn ở các trường tiểu học 2 buổi/ngày; tăng số lượng trường và lớp cũng như học sinh từ lớp 3 trở lên được học môn này. Nội dung dạy học 70 tiết/năm. Các trường lưu ý lựa chọn sử dụng tài liệu đã được Bộ GD-ĐT thẩm định và cho phép sử dụng trong dạy học theo tài liệu hướng dẫn từ năm 2017.

Để đón đầu cho chương trình mới vào năm sau, các trường sẽ thực hiện tổ chức dạy học môn Tin học trong môn Tin học và Công nghệ bắt buộc theo chương trình mới với thời lượng 35 tiết/năm học, từ năm học 2022-2023.

Theo đó, cần chuẩn bị đẩy đủ điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo có đủ số lượng phòng máy tinh, đảm bảo không vượt quá 3 học sinh/máy trong mỗi tiết học. Bên cạnh đó, phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, được tập huấn và bồi dưỡng theo quy định, từng bước được chuẩn hoá. Có giải pháp phù hợp đảm bảo học sinh ở tất cả các điểm trường đều được học Tin học.

Làm quen với tin học từ lớp 1

Cùng với việc tổ chức tốt dạy học môn Tin học cho học sinh từ lớp 3, các địa phương cần có giải pháp phù hợp tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục tin học nhằm giúp học sinh lớp 1, lớp 2 được làm quen với tin học và đáp ứng nhu cầu, sở thích cũng như phát hiện, bồi dưỡng phát triển năng lực tin học, tư duy khoa học máy tính, nuôi dưỡng đam mê khám phá khoa học, công nghệ cho học sinh cấp tiểu học.

Nội dung thiết kế theo các chuyên đề cụ thể, phù hợp với chương trình và năng lực, tâm sinh lý lứa tuổi, tổ chức với các câu lạc bộ tạo điều kiện cho học sinh được vận dụng, rèn luyện kiến thức, kỹ năng tin học hỗ trợ cho học tập, cùng với các môn học khác thực hiện giáo dục STEM.

Việc tổ chức đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận của học sinh và phụ huynh; huy động xã hội hoá đảm bảo công khai, minh bạch.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ yêu cầu các sở GD-ĐT tham mưu với  UBND cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất (phòng máy tính, máy chiếu...) và tuyển dụng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tin học đáp ứngđồng thời 2 mục tiêu: tăng số lượng trường, lớp và học sinh từ lớp 3 được học môn Tin học tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 và đảm bảo điều kiện thực hiện dạy học môn Tin học bắt buộc theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (bắt buộc từ năm 2022 - 2023 đối với lớp 3). Bên cạnh đó, cũng cần tham mưu để ban hành cơ chế, chính sách đảm bảo cac điều kiện để cơ sở giáo dục xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, tổ chức các hoạt động giáo dục góp phần giáo dục toàn diện học sinh.

Sở GD-ĐT cũng tổ chức rà soát thẩm định với tài liệu riêng mà địa phương sử dụng.

Song Nguyên

Học sinh học xác suất và thống kê từ lớp 2 ra sao ở chương trình mới?

Học sinh học xác suất và thống kê từ lớp 2 ra sao ở chương trình mới?

- Ở chương trình giáo dục phổ thông mới, thống kê và xác suất được xác định là một trong ba mảng kiến thức quan trọng của môn Toán. Thời lượng của mạch kiến thức này được tăng lên.