đừng tưởng

Cập nhập tin tức đừng tưởng

Gian nan đi tìm tác giả của một bài thơ

Bài thơ "Đừng tưởng" có sự tranh chấp giữa 2 tác giả lâu nay nhưng năm đã qua mà Cục bản quyền, Bộ VHTT&DL vẫn chưa có kết luận cuối cùng về tác giả chính thức của bài thơ.

Tác giả bài ‘Đừng tưởng’ bị tố đạo thơ

Vừa mới nhận mình là là tác giả bài thơ nổi tiếng trên mạng “Đừng tưởng”, ông Hà Sỹ Liêm ngay lập tức đã bị tố ‘đạo thơ’.