Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương đối với đề xuất của Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) về việc cho phép Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) có vốn đầu tư nước ngoài được cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền với tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 0,002%.

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan có giải pháp thoái vốn đầu tư nước ngoài trong công ty về tỷ lệ 0% trong quá trình cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

FPT Telecom được cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền. Ảnh: Trọng Đạt

Thủ tướng giao Bộ TT&TT thực hiện cấp phép theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành, đồng thời chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền của FPT Telecom theo đúng quy định pháp luật.

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT hiện là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông và Internet hàng đầu khu vực. FPT Telecom thành lập ngày 31/1/1997 với khởi nguồn từ Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến do 4 thành viên sáng lập cùng sản phẩm mạng Intranet đầu tiên của Việt Nam mang tên “Trí tuệ Việt Nam".

Ngoài việc cung cấp dịch vụ Internet, công ty này đang ngày càng tập trung hướng sự chú ý vào lĩnh vực truyền hình, đặc biệt là truyền hình số. Đây hiện cũng là một trong số những nhà cung cấp dịch vụ truyền hình IPTV và OTT lớn tại Việt Nam với khoảng 27 triệu người sử dụng. 

Trong những năm gần đây, đơn vị này còn tích cực tham gia vào cuộc chiến bản quyền và không tiếc tiền cho việc đầu tư, phát triển các sản phẩm nội dung số.