gây hậu quả nghiêm trọng

Cập nhập tin tức gây hậu quả nghiêm trọng

Chưa xem xét kỹ lưỡng trách nhiệm khi ra văn bản sai, gây hậu quả nghiêm trọng

Nhấn mạnh tinh thần thượng tôn pháp luật, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, có những sai phạm cụ thể được xử lý rất nghiêm, nhưng khi ban hành một văn bản sai gây hậu quả nghiêm trọng lại chưa được đánh giá, xem xét kỹ lưỡng trách nhiệm.