Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Cập nhập tin tức Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: ‘Thu hút nhân tài bằng cân nhắc bổ nhiệm'

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà cho biết, trong những năm qua, ngành y tế Thủ đô thu hút được nhiều nhân tài, nhưng làm được một thời gian, có tình trạng họ xin thôi việc.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội lý giải việc chỉ công bố cấp độ dịch ở xã phường

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, theo quy định của Bộ là chỉ công bố theo cấp xã phường, thậm chí thấp hơn là thôn, tổ, đội, không công bố ở cấp quận huyện và TP nên Hà Nội thực hiện nghiêm túc chỉ đạo.