Ngày 30/5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa phát động Ngày hội STEM Quốc gia (Vietnam STEM Festival 2023). Đây là sự kiện khoa học được Bộ KH&CN tổ chức lần đầu vào năm 2015. Đến nay, Ngày hội STEM quốc gia đã được định kỳ tổ chức trong 8 năm liên tiếp.

STEM là sự tích hợp giữa Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học). Đứng trên khía cạnh kinh tế, STEM đề cập đến nghề nghiệp hay việc làm trong các lĩnh vực về kỹ thuật máy tính và thông tin, dịch vụ y tế năng lượng và môi trường. 

Ngày hội STEM Quốc gia năm 2023 vừa khai mạc tại Hà Nội. 

Về khía cạnh giáo dục, giáo dục STEM trang bị cho người học những kỹ năng và kiến thức cần thiết về các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Ý tưởng về Ngày hội STEM cũng từ đó ra đời nhằm truyền bá, cổ vũ việc lan tỏa giáo dục STEM ở Việt Nam. 

Ngày hội STEM Quốc gia 2023 còn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khuyến khích ứng dụng vào cuộc sống.

Hoạt động này góp phần thúc đẩy việc tiếp cận phương pháp dạy và học tiên tiến, với nhiều hàm lượng kiến thức khoa học và kỹ năng số. Thông qua đó, Việt Nam sẽ có thêm nguồn nhân lực đủ trình độ tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Tại Lễ phát động Ngày hội STEM 2023, Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định nhấn mạnh: “Chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là giải pháp trực tiếp để nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, phương pháp tiếp cận liên môn, liên ngành thông qua giáo dục STEM là cách phù hợp để nâng cao các kiến thức và kỹ năng về chuyển đổi số cho người trẻ. Giáo dục STEM vì thế cần được tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới”. 

Chủ đề Việt Nam bứt phá tầm cao như là lời khẳng định về nội lực mạnh mẽ của giáo dục STEM tại Việt Nam, qua đó cổ vũ nỗ lực của các thầy cô giáo và các em học sinh trên hành trình tìm kiếm, mở mang các tri thức khoa học trong bối cảnh mới”, Thứ trưởng Lê Xuân Định nói. 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định.

Trong lần thứ 9 được tổ chức, Ngày hội STEM Quốc gia 2023 sẽ có một cấu trúc và diện mạo hoàn toàn mới. Thay vì chỉ một ngày hội duy nhất, Vietnam STEM Festival 2023 sẽ bao gồm một chuỗi hoạt động được tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Vietnam STEM Festival 2023 sẽ bao gồm các hoạt động chính như cuộc thi bắn tên lửa, cuộc thi robot, các hội thảo, diễn đàn STEM, các triển lãm và không gian trưng bày xúc tiến STEM, hoạt động trải nghiệm, thử thách STEM và nhiều hoạt động STEM tại các địa phương.

Lễ phát động Ngày hội STEM Quốc gia 2023 là cột mốc quan trọng chính thức kích hoạt chuỗi hoạt động STEM 2023. Cũng trong dịp này, logo và bộ nhận diện mới của Ngày hội STEM Quốc gia đã chính thức được ra mắt.