giao hàng không tiếp xúc

Cập nhập tin tức giao hàng không tiếp xúc

Shipper tự do tắt app, doanh nghiệp bưu chính cam kết bảo vệ chuỗi cung ứng tại vùng dịch

Nhận định việc nhân viên giao hàng (shipper) tự do ở Hà Nội, TP.HCM dừng hoạt động, tắt ứng dụng (app) tạo ra lỗ hổng trong luồng vận chuyển hàng hóa, Vietnam Post và Viettel Post cam kết nỗ lực 200% để bảo vệ chuỗi cung ứng hàng thiết yếu.

Đa dạng hình thức giao hàng không tiếp xúc tại Trung Quốc

Là quốc gia khởi phát Covid-19, Trung Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp để khống chế sự lây lan của dịch bệnh, một trong số đó là giao hàng không tiếp xúc.

Xu hướng "không tiếp xúc" tại Hàn Quốc trong dịch Covid-19

Từ trước khi dịch Covid-19 xuất hiện, untact (không tiếp xúc, không chạm) đã là một xu hướng tại Hàn Quốc.