- Một cuộc hội thảo lớn mời các nhà khoa học cùng ngồi lại bàn chủ đề "Việt Nam học: Những phương diện văn hóa truyền thống", dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 10/2014 tại Hà Nội.

Trong thư ngỏ đầu tiên gửi các nhà nghiên cứu, giới truyền thông và những người quan tâm, ban tổ chức đặt vấn đề ngành Việt Nam học tại Việt Nam trong những năm qua đã có bước phát triển khả quan, cả về đào tạo và nghiên cứu. Tuy nhiên, cũng còn rất nhiều vấn đề thuộc địa hạt nghiên cứu này cần phải khai phá và đào sâu thêm, nhất là trên bình diện văn hóa học.

{keywords}
Liền anh liền chị tại Hội Lim

Đây là lý do để trường đại học quốc tế Hồng Bàng, Viện Từ điển học và Bách khoa thư VN phối hợp tổ chức hội thảo dưới sự giúp đỡ, hợp tác nhiều mặt của các cơ sở, tổ chức học thuật, xã hội như: Hội Ngôn ngữ học VN, Hội Văn nghệ dân gian VN, Hội Truyền thông số VN, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia VN, Viện Đại học mở Hà Nội, báo Văn hóa, báo Gia đình VN, báo Người đô thị, báo Bắc Giang...

Ban tổ chức đang kêu gọi những người quan tâm đóng góp các báo cáo tập trung trên ba nội dung lớn: 1. Các vấn đề cơ bản của văn hóa học, những khái niệm cần yếu và những vấn đề quan tâm nghiên cứu của văn hóa học và văn hóa VN, đặc biệt trên các lĩnh vực khoa học nhân văn. 2. Những vấn đề liên quan bản sắc văn hóa mỗi dân tộc, trong đó có bản sắc văn hóa VN. 3. Diện mạo văn hóa VN từ quá khứ đến hiện đại, những vấn đề liên quan đến di sản văn hóa VN.

Ban tổ chức sẽ bắt đầu nhận báo cáo ngay khi thông báo đầu tiên được phát hành vào tháng 3 tới đây đến hết ngày 30/7 theo địa chỉ: Ban tổ chức Hội thảo VN học 2014, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, 36 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Email: hoithaovietnamhoc2014@gmail.com.

Minh Chánh