- 4 nhân sự cho 4 vị trí chủ chốt gồm Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội vừa được ông Vũ Trọng Kim xác nhận sáng nay.

Sáng nay, 24/1, Phó chủ tịch UB TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim xác nhận Ban chấp hành TƯ khoá 11 đã thống nhất giới thiệu 4 vị chủ chốt của Ban chấp hành TƯ khoá 12.

Theo đó gồm Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội lần lượt giới thiệu cho các ông, bà: Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo ông Vũ Trọng Kim, khi Đại hội Đảng 12 kết thúc và việc bầu 4 vị trí chủ chốt theo đúng như công tác chuẩn bị nhân sự của Ban chấp hành TƯ khoá 11 thì chỉ có Tổng bí thư là giữ ngay trọng trách của mình.

3 chức danh còn lại là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội phải chờ đến Quốc hội khoá 14 vào khoảng tháng 5/2016.

Nếu lúc đó, Quốc hội thống nhất bầu cả 3 nhân sự còn lại thì mới chính thức nhận nhiệm vụ.

C.Hoàng - X.Linh