giữ chân nhân viên

Cập nhập tin tức giữ chân nhân viên

Làm sao để giữ chân người tài, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao là một cửa ải đối với bất kỳ chủ doanh nghiệp nào.

Doanh nghiệp giữ chân nhân sự bằng... bảo hiểm

Khi tăng lương không còn là giải pháp tối ưu, nhiều chủ doanh nghiệp đã không ngần ngại bổ sung thêm chính sách phúc lợi gia tăng như bảo hiểm, tăng khả năng giữ chân người tài.