giữ gìn

Cập nhập tin tức giữ gìn

Làm gì khi người yêu muốn vượt quá giới hạn?

Nếu sau khi “điều chỉnh” mà trở lại với nhau, chấp nhận những ràng buộc của hôn nhân, cả hai sẽ vững lòng và trọn vẹn tin yêu để đi tiếp cùng một con đường, nếu không thì thôi.

Xấu hổ vì người yêu đang cố giữ gìn cái đã 'mất'

Anh nói, cả hai đứa phải ráng kiềm chế, không để vượt giới hạn. Lẽ ra em phải thấy hạnh phúc khi có người yêu thương giữ gìn cho mình đến vậy. Nhưng ngược lại, anh càng như vậy, em càng xấu hổ và rối trí không biết làm sao.