Hôm 28/12, tại thành phố Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum và Uỷ ban Chính quyền tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực: Kinh tế, Dịch vụ; Văn hoá - Xã hội và Y tế.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn cho biết trên tinh thần quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, hợp tác toàn diện, tỉnh Kon Tum và tỉnh Stung Treng đã chủ động, tích cực đẩy mạnh các hoạt động thăm hỏi, trao đổi ở nhiều cấp. Hai bên cũng hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nhiều lĩnh vực khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum khẳng định, đây là sự kiện quan trọng trong quan hệ của 2 tỉnh, là minh chứng cho sự củng cố và vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai tỉnh Kon Tum - Stung Treng ngày càng mở rộng, bền vững.

Trên tinh thần hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tỉnh Kon Tum đề nghị hai bên cùng đánh giá kết quả đã đạt được, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương hướng, hình thức hợp tác thiết thực, toàn diện, đột phá trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới. Từ đó, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai tỉnh, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương; tiếp tục giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh nói riêng và giữa hai nước Việt Nam-Campuchia nói chung.

Mặc dù không có chung đường biên giới, nhưng 2 tỉnh có điều kiện tự nhiên, tài nguyên, thổ nhưỡng ... có nhiều điểm tương đồng, có thể hỗ trợ nhau cùng hợp tác phát triển trên các lĩnh vực mà mỗi bên quan tâm.

Tháng 5/2016, hai tỉnh Kon Tum và Stung Treng đã ký Bản ghi nhớ chính thức thiết lập quan hệ hợp tác phát triển kinh tế-xã hội. Cụ thể, hợp tác về chính trị, ngoại giao đi vào chiều sâu, gắn bó, tin cậy, giữ vai trò nòng cốt, định hướng trong quan hệ giữa hai tỉnh. Hai tỉnh thống nhất chủ trương khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp qua lại tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi tỉnh.

Tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đào tạo cho 13 lưu học của tỉnh Stung Treng theo diện học bổng học tiếng Việt tại Trường Cao đẳng Cộng đồng và chuyên ngành tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nhằm tiếp tục tăng cường, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Stung Treng, hai bên đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế-dịch vụ, văn hóa-xã hội và y tế.

Hai bên tiếp tục tăng cường, đưa các lĩnh vực hợp tác về chính trị, ngoại giao đi vào chiều sâu, gắn bó, tin cậy, đạt hiệu quả cao hơn nữa thông qua trao đổi đoàn cấp cao hai tỉnh; giao lưu, hợp tác giữa các sở, ngành, các huyện của hai tỉnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận, hiệp định, nghị định thư, văn kiện hợp tác của hai Đảng, hai Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử truyền thống quan hệ hữu nghị đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia nói chung, giữa tỉnh Kon Tum-Stung Treng nói riêng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai tỉnh.

Kon Tum sẽ tiếp tục hỗ trợ 10 suất học bổng đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục ở tỉnh cho du học sinh tỉnh Stung Treng trong giai đoạn 2024-2029; tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích nhà đầu tư của mỗi tỉnh tìm kiếm cơ hội đầu tư và triển khai dự án; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; giao thương, trao đổi hàng hóa.

Hai bên tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với hình thức luân phiên giữa hai tỉnh nhân các ngày lễ lớn của hai nước Việt Nam-Campuchia nói chung và của tỉnh Kon Tum với Stung Treng nói riêng; xúc tiến tổ chức kết nối tour, tuyến du lịch để khai thác tiềm năng du lịch các tỉnh trên tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây; tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa và hỗ trợ phúc lợi xã hội giữa hai tỉnh...

Tỉnh Stung Treng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và lợi ích hợp pháp của cộng đồng người Việt tại địa phương theo quy định của nước sở tại, tạo điều kiện để người gốc Việt tại Stung Treng hòa nhập, sớm ổn định cuộc sống. Biên bản ký kết có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Định kỳ 2 năm/lần hai bên tổ chức họp theo hình thức luân phiên để đánh giá tình hình thực hiện các nội dung đã ký kết.

Mạnh Hưng, Thanh Hùng, Thành Huế