Ngân hàng Phát triển TP.HCM (HDBank) của nữ chủ tịch Nguyễn Thị Phương Thảo vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương tham gia thực hiện tái cơ cấu một tổ chức tín dụng theo hình thức nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại cổ phần được kiểm soát đặc biệt.

Theo đó, HDBank đề nghị đại hội cổ đông phê duyệt chủ trương thực hiện việc góp vốn điều lệ với mức không quá 9.000 tỷ đồng vào một ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc tại ngày chuyển giao bắt buộc.

HDBank sẽ tiếp tục thực hiện việc góp phù hợp với lộ trình của phương án nhận chuyển giao bắt buộc được phê duyệt.

Trước đó, HDBank cũng đã sáp nhập thành công Ngân hàng Đại Á.

HDBank sẽ rót 9.000 tỷ vào để nhận chuyển giao bắt buộc một NHTM yếu kém.

Trong tờ trình lấy ý kiến, HDBank cho biết, ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc là pháp nhân độc lập với HDBank, không thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính của NHTM được chuyển giao bắt buộc.

HDBank được loại trừ NHTM được chuyển giao bắt buộc khi tính tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất.

Khoản góp vốn vào NHTM được chuyển giao bắt buộc không phải thực hiện trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư và được loại trừ khi tính giới hạn góp vốn, mua cổ phần của HDBank.

Cũng theo tờ trình HDBank tham gia hỗ trợ NHTM được chuyển giao bắt buộc về quản trị, điều hành, hỗ trợ hạ tầng công nghệ, quản trị rủi ro và các biện pháp hỗ trợ khác phù hợp với phương án nhận chuyển giao bắt buộc được phê duyệt.

HDBank và NHTM được chuyển giao bắt buộc được nhận các biện pháp hỗ trợ theo quy định tại Luật các TCTD và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Biện pháp hỗ trợ cụ thể và mức áp dụng được thực hiện theo phương án nhận chuyển giao bắt buộc được phê duyệt.

Mục đích là giúp NHTM được chuyển giao bắt buộc dần khôi phục hoạt động bình thường, không còn trong diện được kiểm soát đặc biệt, trở thành ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục…

Thương vụ này cho thấy HDBank là một trong những ngân hàng có sức khỏe tài chính mạnh (cùng với Vietcombank và MBBank tham gia tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém). Tờ trình cũng cho thấy, HDbank có nhiều lợi ích trong thương vụ, như được hưởng ưu đãi về hạn mức tín dụng, qua đó giúp ngân hàng này mở rộng quy mô và bứt phá hơn nữa.

Trong năm 2019, HDBank đã có kế hoạch sáp nhập Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank). Đề án đã được chấp thuận và cổ đông thông qua. Sau đó, thương vụ đã không thành vì một số lý do.

Tuy nhiên, ở vào thời điểm này, kế hoạch sáp nhập một NHTM yếu kém rõ ràng hơn bao giờ hết và đã được đưa vào Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Bên cạnh PGBank, một ngân hàng khác là Ngân hàng Đông Á cũng được NHNN đưa vào diện cần tái cơ cấu.

M. Hà

HDBank cán mốc tỷ USDCác ngân hàng tiếp tục đẩy nhanh lộ trình tăng vốn để song hành cùng sự phát triển nhanh và mở cửa rộng cửa của nền kinh tế cũng như nhu cầu vốn rất cao của cộng đồng doanh nghiệp Việt.