Sau gần 3 năm triển khai đến nay (tháng 3/2020), đề án đã mang lại những hiệu quả tích cực đối với công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân một cách toàn diện, liên tục.

Đến nay, trên địa bàn TP Hà Giang đã lập được 14.663 hồ sơ quản lý sức khỏe theo nguyên lý bác sĩ gia đình. Với việc đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh ban đầu của nhân dân, các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường... được kiểm soát tốt.

{keywords}
Ảnh: VietNamNet

So sánh với trước đây, tình trạng vượt tuyến đến các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh để khám, chữa bệnh, kể cả những bệnh thông thường có chiều hướng giảm.

Mặt khác, Trung tâm Y tế TP Hà Giang còn thực hiện việc luân chuyển cán bộ để hỗ trợ các trạm y tế xã, phường trong công tác quản lý, điều trị tại trạm. Trang thiết bị phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh ban đầu và cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình cơ bản đã đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn.

Trong thời gian tới ngành Y tế thành phố này tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả từ Đề án Bác sĩ gia đình và mô hình Phòng khám Bác sĩ gia đình dựa trên nền tảng hoạt động của y tế xã. Bên cạnh đó, tăng cường đào tạo và cập nhật kiến thức về bác sĩ gia đình và nguyên lý y học gia đình cho đội ngũ cán bộ y tế ở cơ sở.

Đồng thời ngành y tế TP Hà Giang cũng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục để nâng cao nhận thức của người dân về Đề án Bác sĩ gia đình và trạm y tế hoạt động theo nguyên lý Bác sĩ gia đình.

Lê Minh