UBND thành phố chỉ đạo không bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách các cấp để thực hiện mua xe ô tô phục vụ chức danh.

UBND TP Hà Nội ban hành công văn hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2015.

Công văn nêu rõ, không thực hiện mua xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung trừ một số trường hợp, xe ô tô phục vụ mua công tác chung của cơ quan, đơn vị thành lập mới chưa được trang bị xe ô tô mà không có xe để điều chuyển; xe ô tô bị hư hỏng do nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến không còn xe phục vụ công tác gồm xe bị tai nạn dẫn đến hư hỏng không đủ điều kiện tham gia giao thông; xe bị mất mà không tìn thấy trong các trường hợp. 

{keywords} 

Đối với xe ô tô chuyên dùng, phải phù hợp với số lượng, chủng loại xe chuyên dùng đã được Thường trực HĐND thành phố thống nhất tại Văn bản số 113/HĐND ngày 28/5/2010 và có trong phương án trang bị xe ô tô chuyên dùng giai đoạn 2013-2015 được UBND thành phố chấp thuận, Thường trực HĐND thành phố có ý kiến tại Văn bản số 360/HĐND-KTNS ngày 18/10/2013. 

Việc thực hiện mua sắm xe ô tô phục vụ công tác và xe ô tô chuyên dùng trong các trường hợp trên phải đảm bảo các nguyên tắc: Sau khi rà soát, sắp xếp, sử dụng hiệu quả tối đa số xe hiện có nhưng không đủ để bố trí cho cơ quan, đơn vị; đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 7/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước, Quyết định số 61/2010/QĐ-TT ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg. 

UBND thành phố chỉ đạo, nguồn kinh phí mua xe, tự sắp xếp, cân đối trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 được giao. Không bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách các cấp để thực hiện mua xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung, trừ xe phòng cháy chữa cháy, xe cứu thương tại một số đơn vị sau khi đã sử dụng nguồn thu sự nghiệp nhưng không đủ; xe bán tải phục vụ quản lý thị trường và xe phòng chống lụt bão tại đơn vị chưa được trang bị xe theo định mức quy định; xe chuyên dùng phục vụ thông tin truyền thông ở các cấp thành phố.

(Theo VOVGT)