Theo đó, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của Thành phố trong năm 2020, UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố xem xét về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Thành phố năm 2020.

Cụ thể, đối với biên chế hành chính là 9.479 biên chế; trong đó, biên chế công chức là 8.042 biên chế, giảm 185 biên chế so với năm 2019. Số giao đúng theo biên chế của Bộ Nội vụ giao năm 2020 tại Quyết định số 717.

Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 1.437 chỉ tiêu, giữ nguyên so với năm 2019. 

Lao động định mức là 0 chỉ tiêu, giảm 242 chỉ tiêu so với năm 2019.

Về biên chế sự nghiệp là 142.564 biên chế; trong đó, biên chế viên chức là 122.765 biên chế (dự phòng: 2.793 biên chế), giảm 1.000 biên chế so với năm 2019, gồm:

Giảm 3.721 biên chế hưởng lương ngân sách do chuyển 19 đơn vị sự nghiệp chuyển sang tự chủ chi thường xuyên. Giảm 51 biên chế tại đơn vị sự nghiệp khác (theo tỷ lệ giảm 2%).

Tăng 2.692 biên chế để bố trí cho giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 5.11.2014 của Bộ Nội vụ và một phần dự phòng phát sinh năm 2020, tạm thời đưa vào Quỹ dự phòng biên chế và sẽ phân bổ cho các trường trên cơ sở định mức và kết quả thực tế tuyển dụng đối với các giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách còn tiếp tục phải giải quyết.

Tăng 80 biên chế viên chức bổ sung vào dự phòng phát sinh trong năm. 

Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 10.869 chỉ tiêu, giảm 40% chỉ tiêu so với năm 2019. 

Lao động hợp đồng theo định mức là 8.930 chỉ tiêu, không thay đổi so với năm 2019.

Thúy Nga

Bộ Nội vụ chính thức yêu cầu tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng

Bộ Nội vụ chính thức yêu cầu tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng

 - Bộ Nội vụ vừa chính thức có công văn đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện xét tuyển đặc cách với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước.