Ngày 9/3, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, yêu cầu các Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch và Kiến trúc, Tư pháp, Tài chính… giải quyết tồn tại, vướng mắc về giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đồng ý về chủ trương giải quyết, tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc về giao đất dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường.

TP Hà Nội đề nghị đơn vị liên quan ban hành kế hoạch chi tiết tổ chức giải quyết tồn tại vướng mắc về giao đất dịch vụ cho 5.700 hộ dân theo đúng quy định pháp luật và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, UBND huyện Mê Linh chủ động xin ý kiến hướng dẫn của các sở, ngành.

Huyện Mê Linh đang phối hợp với các cấp, ngành giao đất dịch vụ cho hơn 5.700 hộ dân. Ảnh: H.Khanh

Trước đó, ngày 6/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về việc giải quyết vướng mắc về giao đất dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng ý với đề xuất hỗ trợ giao đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp thu hồi trên địa bàn huyện Mê Linh của UBND TP Hà Nội.

Cơ quan này đề nghị TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát từng trường hợp cụ thể, bảo đảm tính chính xác của các thông tin, số liệu, thực hiện việc hỗ trợ giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp thu hồi bảo đảm hài hòa lợi ích hợp pháp của nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị Hà Nội bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, công bằng với các hộ có đất nông nghiệp thu hồi tương tự của tỉnh Vĩnh Phúc, tránh phát sinh khiếu nại, khiếu kiện và không để xảy ra thất thoát ngân sách nhà nước.

Theo báo cáo của UBND huyện Mê Linh, giai đoạn từ ngày 1/1/1997 đến trước ngày 1/8/2008, tổng số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Mê Linh bị thu hồi trên 30% đất nông nghiệp là hơn 6.400 hộ, tương ứng hơn 28 ha đất dịch vụ. Trong đó, đã có 715 hộ được giao tổng diện tích 3,8ha; còn lại hơn 5.700 hộ gia đình, cá nhân tương ứng hơn 24ha chưa được giao.

Hiện nay, huyện Mê Linh đã xác định bố trí đủ quỹ đất để sẵn sàng giao cho hơn 5.700 hộ gia đình sau khi các thủ tục liên quan được hoàn tất.