Bộ Nội vụ đã có công văn trả lời Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức TP Hà Nội về hình thức tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019.

{keywords}
Bộ Nội vụ đề nghị Hà Nội rà soát, thống kê số lượng giáo viên hợp đồng để xem xét, quyết định việc tuyển dụng

Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, việc tổ chức tuyển dụng viên chức, trong đó có viên chức ngành giáo dục, được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, theo quy định của Luật Viên chức, Nghị định số 29/12/NĐ-CP ngày 14/12/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì việc quyết định phương thức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục của TP Hà Nội (thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển) thuộc thẩm quyền quyết định của UBND TP Hà Nội.

Do vậy, Bộ Nội vụ đề nghị Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức TP Hà Nội báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét, quyết định phương thức tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 của TP hà Nội theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngoài phương thức tuyển dụng qua thi tuyển hoặc xét tuyển thì tuyển dụng viên chức còn được thực hiện thông qua tuyển dụng đặc biệt (được áp dụng đối với trường hợp có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, không kể thời gian tập sự, thử việc theo đúng quy định của pháp luật).

Để đảm bảo thực hiện việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục của TP Hà Nội năm 2019 đúng quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu thực tế và đáp ứng nhiệm vụ chính trị, Bộ Nội vụ đề nghị tổ chức rà soát, thống kê số lượng nhà giáo hiện đang hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy tại các trường công lập trên địa bàn để xem xét, quyết định việc tuyển dụng (qua thi tuyển hoặc xét tuyển hoặc tuyển dụng đặc biệt) đối với viên chức ngành giáo dục năm 2019 phù hợp, đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, khi Hà Nội tổ chức tuyển dụng (qua thi tuyển hoặc xét tuyển) phải tổ chức xây dựng đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (tại vòng 2) đúng quy định, phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp kiểm tra kiến thức kỹ năng, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển, nhằm lựa chọn được những người có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng.

Trước đó, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 7/3/2019 về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội năm 2019, trong đó quy định tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển 2 vòng. 

Vì vậy, trong trường hợp UBND TP Hà Nội quyết định phương thức tuyển dụng khác so với phương thức đã được quy định tại Quyết định số 1076/QĐ-UBND nêu trên hoặc quy định thêm phương thức tuyển dụng, đề nghị ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy định về phương thức tuyển dụng. Đồng thời công khai về thay đổi hoặc bổ sung phương thức tuyển dụng để đảm bảo quyền lợi của người đăng ký dự tuyển, tránh thắc mắc, đơn thư khiếu kiện.

Như VietNamNet đã phản ánh, kỳ thi tuyển công chức, viên chức sắp tới, huyện Sóc Sơn có 256 giáo viên công tác từ 5–28 năm có nguy cơ mất việc.

Thống kê trên toàn TP Hà Nội, có đến hơn 2.700 trường hợp tương tự ở 20 quận, huyện.

Hiện nay, ở các quận, huyện của Hà Nội có quá đông giáo viên hợp đồng do tồn tại của lịch sử đang kiến nghị hoặc xét tuyển đặc cách cho các giáo viên có thâm niên 15 - 20 năm, hoặc vẫn thi tuyển nhưng miễn thi ngoại ngữ, đặc biệt với số giáo viên mầm non và tiểu học.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết trong đợt tuyển dụng này sẽ rà soát để giải quyết một lần tất cả những tồn đọng trong những năm qua.

Ngân Anh

Đề nghị đặc cách cho giáo viên hợp đồng Sóc Sơn

Đề nghị đặc cách cho giáo viên hợp đồng Sóc Sơn

Công đoàn Giáo dục Việt Nam vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND TP, Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị xem xét, hỗ trợ hơn 250 giáo viên hợp đồng tại huyện Sóc Sơn.